skip to Main Content

Verksamhet

Vi jobbar för dig som medlem

Vi på Järnbruksklubben i Oxelösund jobbar för dig som är medlem i IF Metall.

En av våra förtroendevaldas viktigaste uppgifter är lyssna på våra medlemmar.

Närheten mellan fackligt förtroendevalda och medlemmar är viktig i syfte att fånga upp de behov, som blir grunden för vårt arbete i att skapa bästa möjliga tillvaro för alla.

IF Metall arbetar för medlemmarnas intressen och för ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla har rätt till ett bra och tryggt arbete.

Kollektivavtalet är fackföreningens kärna. Ingen ska arbeta till sämre ersättning eller sämre arbetsvillkor än vad som står i kollektivavtalet.

Genom kollektivavtalet skyddas medlemmar mot godtycklig och orättvis behandling. Genom kollektivavtalet levererar vi arbetsfred och arbetsskyldighet i utbyte mot rimliga löner och bra arbetsvillkor.

Vi ska noga följa utveckling, rapportera från de projekt vi deltar i och alltid bevaka så att medlemmen får en så god arbetsmiljö och så hållbart arbete som möjligt.

Vill du höra mer som medlem eller blivande medlem så ta gärna kontakt med era lokala gruppordförande eller huvudskyddsombud.

Kontakt

Arbetsmiljö

Vi arbetar kontinuerligt för en bättre arbetsmiljö.

Verksamheten skall utgå från att inga medlemmar skall riskera att skadas, vare sig fysisk eller psykiskt.

Vi ska aktivt medverka till att arbetsplatserna leder till personlig utveckling. Vi ska i god samverkan med företaget verka för en god arbetsmiljö följs både fysiskt och psykosocialt för våra medlemmar.Arbetet för att motverka psykosocial ohälsa skall vara prioriterad i verksamheten!

Vi ska bevaka att vi är representerade i alla forum som berör arbetsmiljön i någon form. Samverka med företaget med att kartlägga risker och brister samt bevaka att de åtgärdas snarast så att arbetsskadorna kan elimineras och att psykosocial ohälsa kan motarbetas i ett tidigt stadium. Vid varje förändring av organisation skall en risk och konsekvensanalys tas fram och följas upp som vi skall delta i.

För att nå våra mål så måste vi ha välutbildade och aktiva skyddsombud.

Läs gärna mer om arbetsmiljö och skyddsombudets roll på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där finns det vissa nätbaserade webbutbildningar man kan göra om man vill fördjupa sig.

Mer information och nyheter inom arbetsmiljö finns på:

Arbetsmiljölagen

Prevent

Dagens arbete

Arbetarskydd

IF Metall

Allmänfackligt arbete

Vi arbetar aktivt med allmänfackliga frågor.

Vi ska vara ledande och drivande i arbetet att utveckla alternativ som handlar om ett bättre sätt att organisera arbetet. Det är på våra arbetsplatser som industrins viktigaste tillgång finns. Om, och hur, vi gemensamt agerar för att ge varje medlem möjlighet att använda och utveckla sin kompetens har betydelse för konkurrenskraften.

För att få mer jämställda löner ska vi delta i företagets löneöversynsarbete och även driva på att den ska göras årligen.

En allt viktigare del av vårt arbete sker på koncernnivå. Den tid som läggs ner där ökar och blir allt viktigare att följa. Den centraliserade organisationen som företaget byggt, innebär för vår del att försöka skapa en gemensam grupp mellan IF Metalls klubbstyrelser, för samarbete mellan SSAB-orterna.

Dessutom får den koncernfackliga referensgruppen en större betydelse om vi ska lyckas få framgång i samtliga fackliga frågor. Samrådsgrupperna som finns i beslutsordningen har en stor betydelse för oss och vår utveckling. Vi ska ha välutbildade fackliga företrädare. Vi måste satsa på att utbilda våra medlemmar för att vår organisation ska fungera och utvecklas.

Följ länkarna för att hitta information kring allmänfackliga frågor.

Medlemsportalen IF Metall   – Här hittar du info kring ditt medlemskap, utbildningar som du har gått eller om du vill gå nån och så finns kollektivavtalet att läsa på den inloggade sidan.

Aktuell information från IF Metall

Information kring Korttidsarbete

Semesterlagen

Arbetstidslagen

Lagen om anställningsskydd (LAS) 

Studieledighetslagen

Förtroendemannalagen

Med oss står du aldrig ensam.

 Idén med vår förening är att vi ska förbättra våra villkor på arbetsplatsen och i samhället.

Back To Top