skip to Main Content

Informationsbrev v 6

Lönerevision 2020 avslutad   På grund av pandemins inverkan på Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, förlängdes vårt kollektivavtal att gälla från 31/3 till 31/10 2020. Nytt centralt avtal gäller från 1/11 och förhandlingar inleddes mellan parterna på SSABs orter i Sverige.…

Read More

Biobiljetter

Vi vill bara påminna om att ni fortfarande kan köpa biobiljetter för 50 kr styck, giltighetstiden är förlängd enligt nedan. Bion har begränsat antal platser om man inte väljer att hyra hela salongen, det kan man dock inte göra med…

Read More

Studier 2021

Här kommer studieutbudet för 2021, både det lokala kursutbudet via avdelningen samt den centrala studiekatalogen. På grund av rådande läge kan vissa kurser komma att ställas in eller ställas om till digitala utbildningar. Förbundet har beslutat att inte köra några fysiska utbildningar…

Read More
Back To Top