Kontakta oss

Vi jobbar på Järnbruksklubben IF Metall Oxelösund

Mikael Henriksson 

Ordförande

0155-25 58 31
mikael.henriksson@ssab.com

Nina Wikström Tiala

1:e Vice ordförande

Gruppordförande PL

0155 -25 50 46
nina.wikstrom-tiala@ssab.com

Susanne Carlsson

2:e Vice Ordförande

Gruppordförande Metallurgin

0155-45 68 78
susanna.carlsson@ssab.com

Jens Karlsson

Sammankallande HSO

HSO PL
0155-25 50 94
jens.karlsson2@ssab.com

Peter Holmér

Gruppordförande Underhåll & Anläggningsutveckling

0155- 25 46 63
peter.holmer@ssab.com

Andreas Lindholm

Gruppordförande/HSO PV

0155-25 43 56
andreas.lindholm@ssab.com

Micael Åberg

HSO Metallurgin

0155-254511
micael.aberg@ssab.com

Micaela Hedenström

HSO Stålverket

0155-25 47 94
micaela.hedenstrom@ssab.com

Pasi Hinkkanen

HSO Underhåll & Anläggningsutveckling

0155 -25 44 48
pasi.hinkkanen@ssab.com

Lovis Lundén

Studieorganisatör & administratör

0155-25 50 03
lovis.lunden@ssab.com

Louise Gryme

Försäkringshandläggare

0155-25 41 53
louise.gryme@ssab.com

Järnbruksklubbens styrelse

Mikael Henriksson

Ordförande

Nina Wikström Tiala

Ledamot & 1:e Vice ordförande

Susanne Carlsson

Ledamot & 2:e Vice ordförande

Andreas Lindholm

Ledamot

Jens Karlsson

Ledamot

Micaela Hedenström

Ledamot

Lovis Lundén

Sekreterare & Suppleant

Victoria Kinnander

Suppleant

Pasi Hinkkanen

Suppleant

Anders Nyman

Suppleant

Micael Åberg

Suppleant

Annika Heed

Styrelseelev

Conny Göransson

Kassör

Louise Gryme

Adjungerad Försäkringar

Med oss står du aldrig ensam

Idén med vår förening är att vi ska förbättra våra villkor på arbetsplatsen och i samhället.
Välkommen till Järnbruksklubben

Det händer på Järnbruksklubben