skip to Main Content

Studier 2021

Här kommer studieutbudet för 2021, både det lokala kursutbudet via avdelningen samt den centrala studiekatalogen. På grund av rådande läge kan vissa kurser komma att ställas in eller ställas om till digitala utbildningar. Förbundet har beslutat att inte köra några fysiska utbildningar…

Read More
Back To Top