skip to Main Content

Information från JBK

Arbetsmiljöarbetet riskerar att tappa fart på grund av situationen vi  befinner oss i. Det tycks vara så att en del skyddsronder och vissa arbetsmiljökommittémöten trots allt genomförs. Vi efterlyser riskbedömningar gjorda med anledning av smittorisken av Covid-19. Oron är individuell och…

Read More
Back To Top