Medlemsinformation

Nyheter i medlemsförsäkringarna 2023

By 19 december, 2022No Comments

Månadsersättningen i Sjuk och efterlevandeförsäkringen Folksam, höjs till 2200kr/månad och samtidigt tas momentet kostnadsersättning bort.

Tiden för att bedöma medicinsk invaliditet och ärrbedömning i Medlemsolycksfall Fritid kortas från 2 år till 1 år för skador som inträffar från 1 januari.

Juridisk rådgivning/upprättande av dokument med  5 timmar/år förs in i hemförsäkring Stor Folksam.
Ersättningen för privata glasögon/kontaktlinser höjs till max 2000kr/år.

Övrigt att ha koll på:
Åldersgränser för att få sjukpenning, sjukersättning, livränta och A-kassa höjs till 66 år. Åldern för att ta ut allmänpension höjs till 63 år. LAS-åldern blir 69 år, och det är det längsta man kan kvarstå i anställning.

Intjänandet till avtalspension SAF-LO sänks till 22 år och det är även tänkt att månadsinbetalningarna till FORA skall komma igång under 2023. Vad som mer händer med avtalsförsäkringarna får vi avvakta resultat från avtalsrörelsen.