Här finner ni kommande studier via avdelningen:

 

Agera, steg 1 startar 25 april i Nyköping

Förkunskaper:
BAM/Vald på jobbet

Deltagarna ska efter utbildningen ha grundläggande
kunskaper om:
• IF Metalls organisation.
• Arbetarrörelsens värderingar.
• Arbetsrätten och kollektivavtal.
• Agerande arbetssätt.
• Samhällets trygghetssystem

Utbildningstid:
56 timmar.

 

Kollektivavtalet 2-4 maj Katrineholm

Förkunskaper:
Agera

Skillnaden mellan olika avtal, skillnad mellan avtal och lag, hur ett avtal kommer till. Du får även lära dig att hitta i avtalet. Rätts- och intressetvister, olika avtal på arbetsmarknaden och processen bakom ett riksavtal.

Utbildningstid:
24 timmar.

 

Jämställdhetsutbildning: 9-11 maj i Katrineholm

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

Jämställdhet är en kunskapsfråga och under dessa dagar kommer deltagarna att diskutera hur det ser ut i samhället, på arbetsplatserna och i organisationen. Utbildningen ger kunskap och förståelse kring de normer och strukturer som skapar ojämställdhet och ger verktyg för det framtida jämställdhetsarbetet.

Utbildningstid:
24 timmar.

 

Lagar i arbetslivet, steg 1 startar 26 september Katrineholm

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet.

Viktiga regler i MBL, LAS, diskrimineringslagen samt viktiga delar i FML, föräldraledighetslagen, kvittningslagen, semesterlagen och studieledighetslagen.

Utbildningstid:
48 timmar

 

 

Förhandlarutbildning: 31 oktober – 3 november Katrineholm

Förkunskaper:
Agera, Kollektivavtalet, Lagar i arbetslivet

Utformning av förhandlingsframställan och förhandlingsprotokoll. Förhandlingsordning och tidsgränser
vid olika tvister. Uppträdande/beteende i samband
med förhandlingar med mera.

Utbildningstid:
32 timmar

 

 

Psykosocial arbetsmiljö: 14-16 november Katrineholm

Förkunskaper:
BAM, Agera, Kollektivavtalet.

  • Grundläggande kunskap om psykosocial arbetsmiljö.
  • Inblick i hur man kan arbeta med konflikthantering.
  • Inblick i skillnaden mellan bra och dålig kommunikation, exempelvis via kroppsspråk, härskartekniker och så vidare.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Utbildningstid:
24 timmar

 

 

Hittar ni någon utbildning som ni tycker låter intressant, eller om ni vill göra upp en studieplan hör av er till victoria.kinnander@ssab.com .