Resor

Informationsbrev v 6

By 15 mars, 2021No Comments

Lönerevision 2020 avslutad

På grund av pandemins inverkan på Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, förlängdes vårt kollektivavtal att gälla från 31/3 till 31/10 2020. Nytt centralt avtal gäller från 1/11 och förhandlingar inleddes mellan parterna på SSABs orter i Sverige. Efter flera förhandlingstillfällen avslutades samtalen den 22 januari med konstaterandet att något utöver det centrala avtalets 2.7% i löneökning kommer det inte bli. Företaget riskerar återbetalning av det statliga permitteringsstödet ifall det visar sig att man under samma period haft ekonomiska möjligheter att betala ut mer i löner än kollektivavtalad nivå.

I korthet innebär det att samtliga steg i våra lönesystem, U- och D-lön, höjs med 2.7% från och med 1 november 2020. Den nya lönen betalas ut i mars och retroaktiviteten i april. Det har inte funnits något intresse lokalt att fördela dessa 2.7% på något annat vis, och enligt avtalet, så gäller företagets förslag vid oenighet. Alltså finns det inga skäl att förlänga väntan på de nya lönerna genom att hålla medlemsmöte om det. Hoppas ni medlemmar kan ha förståelse för detta. Dom uppdaterade lönerna finns på hemsidan på intranätet inom kort.

LP är höjd till 4,7 % från år 2021 och intjänas från första kronan.
För 2020 blir LP 4,54 % uträknat föråret.
Avtalspension SAF-LO börjar tjänas in från 24 års ålder fr år 2021.
TFA har infört en självrisk i arbetsskadeförsäkringen, så kostnaderna måste överstiga 500kr för att utbetalas det är en fråga som vi diskuterar med företaget hur vi kan lösa.

Övrigt

Glöm inte att lämna att dina sjuk och tandvårdskvitton för 2020, sjukfonden ersätter även kostnader för Covid tester och del av kostnader för privata glasögon.

Järnbruksklubbens årsmöte är planerat till den 24/5.