Resor

Info om utbetalning TOF 2021

By 1 februari, 2021mars 15th, 2021No Comments

Efter avstämning mellan fack och företag har beslut tagits att överskjutande timmar i avsättningskontot betalas ut på lön.
Det finns dock några faktorer som påverkar saldot varje person kan se i sin Timekey den 31/12-20. Årets 68 tim minskas med uttagen TOF förra året, sysselsättningsgraden föregående år (heltid, deltid t ex), anställningstid under föregående år (start under året reducerar timmar), frånvaro under året (tjänstledighet, partiell föräldraledighet, otillåten frånvaro).

Dessutom användes TOF i samband med permittering under året, och de timmarna räknas av innan utbetalning i år.