Resor

Information från Järnbruksklubben, vårt första månadsbrev 2021

By 5 januari, 2021mars 15th, 2021No Comments

Det är förstås alltjämt en svår och ansträngd tid p.g.a. pandemin. Vi har känt oss tvingade att absolut minimera vår fysiska närvaro ute på arbetsplatsen, för att inte riskera vara smittospridare. Vi får många berättelser till oss om hur det upplevs av er som jobbar i produktionen och inom underhåll. Det har varit några covid-utbrott inom skiftlag, vilket hela tiden varit en överhängande och högst verklig risk trots de åtgärder som vidtagits. Från skyddsorganisationen har det tryckts mycket på att riskbedömningar och åtgärder måste ske löpande, samt följas upp för att se att rätt åtgärder gjorts. Vår möjlighet att följa avsnittens arbete med detta är genom MIA-systemet och kontakt med skyddsombud.

Idag den 12/1 har vi haft TOF-avstämning med företaget, det överskjutande timmarna (tiden över 150 timmar fram till 31/12-2020) man har kommer utbetalas på lön enligt kollektivavtal.

Lönerevisionsförhandlingar pågår fortfarande. Det är ett ovanligt tufft läge att förhandla i, vilket i stort beror på pandemin.

Risken att förlora det statliga stödet för KTA under 2020, (permittering), gör att företaget ser det som omöjligt att ge t ex löneökning utöver den centrala avtalsnivån.

 

Förbundet har uppmanat klubbar att hålla årsmöten. Det kan inte genomföras som vanligt genom fysiskt möte, utan vi ställer in oss på att det blir digitalt. Det finns i dagsläget inget, som pekar på att vi i slutet av februari befinner oss i ett annat läge än idag. Vi vet att det innebär svårigheter för en del av våra medlemmar, men vi ska försöka förbereda detta så gott det går, så att de som vill delta ska kunna göra det. Mer info kommer närmare mötet.

 

Vi möter samma bekymmer med den samverkan för medlemsnytta, som vi i flera år haft med Folksam, där du som medlem får en individuell genomgång av dina medlemsförsäkringar samt viktig information om pensionssystemet och ditt sparande inför pension. Digitala möten fungerar bra, vi har dock bekymmer med att förbereda dessa möten, som med fördel sker i nära anslutning till arbetsplatsen på arbetstid. Därför ser vi nu över alternativ till det arbetssätt vi hittills haft. Vill du prata med vår rådgivare, ta kontakt med oss, så hjälper vi till.

 

Vibäcks semesterhem vid skärgården i Buskhyttan, har öppet under sommarmånaderna, och du kan boka stuga till förmånligt pris. Den hemsida där formulär för bokningsansökan funnits, har vi tvingats stänga. Vi arbetar just nu på en ny lösning för detta. Bokningar har kunnat göras från 1 mars, men det är sannolikt att det skjuts framåt med några veckor i år.

 

Avdelningens expedition på Cypressen (kvittoinlämning) stänger tills vidare. Sedan Corona-utbrottet har kvitton endast kunnat lämnas i avsedd brevlåda vid entrén Föreningsgatan, och detta ändras inte i dagsläget.

 

Till sist – Rätt till hedersmedlemskap har den som haft fackligt förtroendeuppdrag i Industrifacket Metall i minst 25 år. Kontakta klubben så hjälper vi dig med ansökan.

 

Varmt välkommen att kontakta oss, om du har frågor, behöver hjälp eller stöd med något.