Årstakten blir 2,23 procent och avtalet gäller från och med den 1 november. Det är det nya märket för avtalen inom industrin, men också en nivå som kan vara normgivande för resten av arbetsmarknaden.

Förutom löneökningar ingår även avsättningar för de olika systemet om deltidspension, vilket var krav för den gemensamma plattformen i Facken inom industrin.

I avtalet ingår också IF Metalls gemensamma krav inom LO-samordningen om en särskild låglönesatsning. Dessutom medför avtalsperiodens längd på 29 månader att även försäkringsuppgörelsen från april i år mellan LO och Svenskt Näringsliv träder i kraft.

Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent från den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022.
Avtalen gäller från den 1 november till och med den 31 mars 2023. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

Nu fortsätter jobbet vidare lokalt på SSAB Oxelösund för att träffa överenskommelse med företaget om det nya avtalet. Första mötet med företaget var den 5/11 för att bestämma en tidsplan och förhandlingarna tas upp den 24/11 igen.

I dagsläget siktar vi på att vara klara jan-feb 2021 ungefär.