Säg ifrån!

https://anstallningstrygghet.nu

 

Din anställningstrygghet är hotad.

En statlig utredning föreslår kraftigt försämrad anställningstrygghet. Det är en utredning som Centerpartiet och Liberalerna krävt för att stödja regeringen. Förslaget skulle öka otryggheten på en redan osäker arbetsmarknad. I dessa tider av skenande arbetslöshet, kris och oro vill man alltså göra det lättare för arbetsgivaren att säga upp personal. Du kommer att kunna bli uppsagd för att du har slitit ut kroppen, blivit för gammal eller bara för att chefen inte gillar dig.

Förslaget drabbar alla löntagare men jobbar du på ett företag med 15 anställda eller färre försvinner din anställningstrygghet helt. Den sortens arbetsmarknad är inte värdig ett land som Sverige och långt ifrån den arbetsmarknad som svenska folket vill ha.

Om vi är många som visar att anställningstryggheten är viktig och inte ska försämras så kan lagförslaget stoppas. Du kan göra en insats genom att säga ifrån till politikerna. Stoppa lagförslaget om sämre anställningstrygghet.

Sagt om lagförslaget

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister:
– Jag ser en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel. Vi kommer att behöva justera de här förslagen, om det är så att vi går vidare med dem.

Stefan Löfven, statsminister:
– Balansen mellan parterna har man inte lyckats upprätthålla.

Caroline Johansson, arbetsrättsforskare vid Uppsala universitet:
– Man verkar ha gjort en redan frikostig paragraf ännu frikostigare för arbetsgivaren.
– För mindre företag blir det helt klart en fördel – och det minskar incitamenten att teckna kollektivavtal.

Mats Glavå, docent i arbetsrätt:
– Det här blev väldigt arbetsgivarvänligt. /…/ Vi närmar oss ett läge där distinktionen mellan uppsägningar av personliga skäl och arbetsbrist försvinner.

Lars Calmfors, professor emeritus, Stockholms Universitet:
– Förändringarna innebär en balansförskjutning, det kan man inte komma ifrån.

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet:
– Förändringarna går i huvudsak ut på att stärka arbetsgivarnas makt, individen står svagare, även facken.