skip to Main Content

Sjuk- & Tandfondsinfo

Under perioden 5 maj till och med 11 maj kommer vårt sjuk- & tandfondsprogram att ligga nere. Det innebär att vi under den perioden inte kan registreara kvitton söka information göra utbetalningar Alla kvitton som kommer in till oss efter den 4…

Read More

Information från JBK

Arbetsmiljöarbetet riskerar att tappa fart på grund av situationen vi  befinner oss i. Det tycks vara så att en del skyddsronder och vissa arbetsmiljökommittémöten trots allt genomförs. Vi efterlyser riskbedömningar gjorda med anledning av smittorisken av Covid-19. Oron är individuell och…

Read More

Medlemsinfo V.15

Hej medlemmar,  Vi förstår att många är oroliga med den senaste tidens information som kommer angående stopp som flyttas och varsel av tillfälligt anställda som lagts med grund av covid-19. Eran närmsta chef bör haft en dialog med er om…

Read More
Back To Top