Den senaste veckans fokus på corona-viruset har kraftigt intensifierats, både i samhället och på vår arbetsplats. Planer för särskild händelse tas fram, mötesformer ses över, entreprenad måste av stor vikt för att få genomföras. För vår del har det ännu inte inneburit några åtgärder, mer än att vi ser över hur vi ska fortsätta vår Försäkrings- och pensionsrådgivning i samverkan med Folksam de närmaste veckorna. Är du berörd kommer du informeras om vad som gäller. Det alternativ som ges via Benify, Lifeplan, är en tjänst som arbetsgivaren upphandlat. Vi har fått en del frågor kring detta.

Frågan om utbetalning av överskottstimmar i avsättningskontot TOF har slutligen avgjorts. För den uppmärksamme har vi uppdaterat den informationen på våra sociala medier under veckan. Saldot den 31/12 2019 är vad som avgör om utbetalning sker i mars.
Vi har fortfarande inte fått klartecken att valet att placera pengar i pensionssparande finns tillgängligt.

Avtalsrörelsen närmar sig slutskedet, och vi har inte någon mer information än vad som finns tillgänglig på förbundets sociala medier. Vi kallar till möte vid behov kring detta.

Både gruppstyrelser och klubben har genomfört årsmöten. En ny klubbstyrelse har valts och finns presenterad på våra interna och externa medier. Vi tackar de som lämnat sina uppdrag och välkomnar er nyvalda.

Semesterplaneringar pågår för fullt och vi svarar gärna på dina frågor om vad som gäller både kring rättigheter och skyldigheter rörande semester. Kom hellre med din fråga innan än efter att planeringen fastslagits, så vi kan hjälpa till att reda ut den. Grunden är att du ska erbjudas 30 sammanhängande dagar under juni-augusti. Andra alternativ enligt egna önskemål sker i samförstånd med chef.
Semesterersättarna har börjat komma in. Fråga om de är medlem i facket. Det är en av de vanligaste anledningarna till att man inte är med. Förbundet har en kampanj kring medlemsvärvning, där värvaren får 2 biobiljetter. https://www.ifmetall.se/aktuellt/medlem-varvar-medlem/