Valberedningen har sammanställt ett förslag till styrelse samt verksamhetsansvariga inför årsmötet som kommer vara 2020-02-26.

 

Ordförande JBK 2år:

Valberednings förslag: Mikael Henriksson

Övriga nominerade: –

 

Ledamöter JBK 3st 2år:

Valberednings förslag: Fredrik Seilborn, Susanne Carlsson, Conny Lindgren

Övriga nominerade: Victoria Boström,

Peter Rydh, Anders Nyman, Carl-Matia Klemse,

Sebastian Avander, Marcus Karman, Linda Bogne, Peter Holmer.

 

Ersättare JBK 5st 1år:

Valberednings förslag: Victoria Boström, Marcus Karman, Linda Bogne, Peter Holmer, Sebastian Avander.

Övriga Nominerade: Jens Karlsson, Peter Rydh, Anders Nyman,

Carl-Matia Klemse, Susanne Carlsson.

 

Styrelseelev JBK 1st 1år:

Valberednings förslag: Merja Mac Kenzie.

Övriga nominerade: Carl-Matia Klemse, Robert Hedman

 

Revisor 1st 2år:

Valberednings förslag: Jörgen Norberg.

Övriga nominerade:

 

Revisorssuppleant 1år:                      Ingen nominering

Revisorssuppleant 1år:                      Ingen nominering

 

 

Försäkringsansvarig 1st 3år:

Valberednings förslag: Louise Gryme

Övriga nominerade:

 

Studieansvarig 1st 2år:

Valberedningens förslag: Victoria Boström.

Övriga nominerade: Helena Wahlström.

 

Valberedning 2st 2år:

Dem nominerade är Arto Karlenius, Morgan Sterner, Jens Karlsson.

Revisorer är dem som lägger fram förslag till årsmötet på valberedningens

sammansättning.