skip to Main Content
Nomineringstid För JBK

Nomineringstid för JBK

 

Idag den 26/11-2019 utlyses nomineringstiden för JBK och kommer pågå fram till fredagen 31/1- 2020.

Dem uppdrag som det ska nomineras till är följande:

  • Styrelsen
  • Revisorer
  • Verksamhetsansvariga
  • Valberedning

I nomineringsunderlaget framgår vilka poster det ska nomineras till och vem som innehar uppdraget idag.

Förutom namn och kontaktuppgifter på hen som nomineras önskas även en kort beskrivning av den nominerade (nuvarande uppdrag och arbetsplats) för att användas i valberedningens förslag. Valberedningen förutsätter att den/de som nomineras har tillfrågats och har accepterat nomineringen.

Nomineringar skickas till: val.metall.ox@ssab.com

Nomineringsunderlag JBK IF Metall 2020

 

I samband med denna utlysning startar även nomineringstiden till gruppstyrelserna ute i verksamheten som kommer ha nomineringstid från den 2019-11-26 – 2020-01-19.

Förutom namn och kontaktuppgifter på hen som nomineras önskas även en kort beskrivning av den nominerade (nuvarande uppdrag och arbetsplats) för att användas i valberedningens förslag. Valberedningen förutsätter att den/de som nomineras har tillfrågats och har accepterat nomineringen. Viktigt att man även skriver med i rubriken till vilken gruppstyrelsen nomineringen gäller.

Nomineringar skickas till: val.metall.ox@ssab.com

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Back To Top