skip to Main Content
Ladda Ner IF Metalls Nya Mobilapp För Förtroendevalda

Ladda ner IF Metalls nya mobilapp för förtroendevalda

Med vår nya mobilapp för dig som är förtroendevald hittar du stöd för ditt uppdrag direkt i fickan. Nu kan du snabbt och enkelt få hjälp att hjälpa både nuvarande och blivande medlemmar med deras frågor.

Appen innehåller bland annat ditt kollektivavtal, nyhetsnotiser, guider kopplade till ditt uppdrag, frågor och svar samt tips. Det mesta är sökbart och krångliga svenska fackord är översatta till engelska, arabiska och thai.

Gör så här:

  • Ladda ner appen här
  • Logga in genom att identifiera dig med BankID. Tänk på att ange hela ditt personnummer enligt formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

 

Frågor eller synpunkter om appen?

Appen kommer med tiden att fyllas på med mer innehåll och funktioner. Mejla dina synpunkter och förbättringsförslag till: appen@ifmetall.se.

Bakgrund till appen:

  • Målsättning att vara till nytta för dig som förtroendevald
  • Verktyg för att nå de mål som IF Metall sätter upp
  • Kongressbeslut från 2017
  • Förtroendevalda har deltagit i utvecklingsarbetet av appen tillsammans med kommunikationsenheten

 

Back To Top