skip to Main Content
Anteckningar Från Medlemsmötet 10/4 Samt Lönerna Efter årets Revision

Anteckningar från medlemsmötet 10/4 samt lönerna efter årets revision

Lönerevision 2019

De centrala revisionsförhandlingarna för SSAB är avslutad och i de lokala förhandlingarna ska lönepott fördelas i lönesystemen för drift och underhåll. Ordförande frågar om det finns några förslag för hur potten, 586 kr/mån ska fördelas? Inga förslag lades fram varefter ordförande lägger fram två förslag:

  • Rak fördelning, 586 kr i varje steg.
  • Procentuell fördelning, 2 % i varje steg.

Omröstning genom handuppräckning genomfördes, varvid 13 röster föll på förslag nr 1 och 16 röster på förslag nr 2, en person avstod att rösta.

Beslutades att årets pott fördelas enligt förslag nr 2.

 

180401 kr/mån 190401 kr/mån
     D1 22 709 23 163
     D3 27 289 27 835
     D4 27 839 28 396
     D5 28 214 28 778
     D6 28 689 29 263
     D7 29 389 29 977
     D8 30 739 31 354
     Uh Löner från 180401 kr/mån 190401 kr/mån
     U1 23 517 23 987
     U2 25 667 26 180
     U3 28 517 29 087
     U4 30 017 30 617
     U5 30 817 31 433
     U6 31 617 32 249
     US 32 737 33 392
     UG Kan ligga i U4-US

 

Övriga frågor

  • Kommer vi att få vinstandelar? Svar: Ja, ca 1500 kr före skatt, troligen på majlönen.

 

  • Parkeringsplatserna vid SSAB är överfulla, vad görs åt saken då det upplevs stressande och riskabelt på p-platserna? Svar: Ingen aktiv åtgärd för att öka antal platser är planerad vad klubben känner till. Man är hänvisad att nyttja de 3 parkeringar som finns.

 

  • Olycksrisk vid grindpassage valsverksparkeringen, vad händer? Svar: som meddelades på årsmötet i februari, planerar företaget att öka antalet grindar för att underlätta passage. När är oklart, skyddet tar frågan.

 

  • Förslag till nytt skiftschema, som presenterades på årsmötet – vad händer? Svar: en arbetsgrupp bestående av HSO Linda Bogne, förtroendevalda skiftarbetare Merja MacKenzie och Victoria Boström har börjat titta på förslaget. Mejla gärna Linda synpunkter och tankar.

 

  • Det är svårt att åka buss till förmiddagsskiften under helger. Kan klubben göra något åt detta? Svar: Kontakta hellre politiker i Region Sörmland, som hanterar kollektivtrafikfrågan. Det har redan gjorts försök att underlätta möjligheterna att ta sig till SSAB genom en hållplats vid kontoret, som dock inte längre finns kvar.

 

  • Varför har klubben endast ett möte och inte fler för att få fler deltagare? Svar: på årsmötet aviserades att ett möte med kort varsel kunde anordnas, pga revisionsförhandlingarna. Årsmötet godkände detta och vid den aktuella tiden idag 14.15 har lockat flest deltagare vid tidigare tillfällen.

 

Back To Top