skip to Main Content

Nyheter i sjuk och tand fonderna 2019

Nyheter Sjukfond 1 januari 2019

Ersättning för Hjälpmedel höjs från 1 000 kr till 1 500 kr.
Ersättning för Privatvård, Terapi höjs från 500 kr till 1 000 kr.
Max 10 mil per enkel Sjukresa slopas.
Sjukfonden gäller till fyllda 67 år (tidigare 65 år).
Egenavgiften höjs från 40 kr till 45 kr för pensionärer.

 

Nyheter Tandfond 1 januari 2019

Ersättningsnivån höjs från 60% till 70%.
Taket höjs från 6 000 kr till 7 000 kr.
Maxbeloppet per år höjs från 3 600 kr till 4 900 kr.
Tandfonden gäller till fyllda 67 år (tidigare 65 år).
Egenavgiften höjs från 40 kr till 45 kr för pensionärer.

Back To Top