skip to Main Content
Medlemsinformation Angående Försäkringar!

Medlemsinformation angående försäkringar!

Det har gått ut ett utskick från Folksam till de medlemmar som har löneavdrag för privat tecknade försäkringar.
Då möjligheten till löneavdrag upphör, så kommer betalningen fortsättningsvis ske via faktura eller autogiro.
Tyvärr har inte blanketten för ansökan om autogiro kommit med utskicket från Folksam.

Vill du ha en blankett för autogiro ta kontakt med Folksam 0771-950950.

Back To Top