skip to Main Content
Samtal Mellan IF Metall Järnbruksklubben Och SSAB Angående Allmän Visstid

Samtal mellan IF Metall Järnbruksklubben och SSAB angående allmän visstid

Under maj och början av juni förde järnbruksklubben och SSAB samtal om hur allmän visstid ska hanteras framöver. Klubbens syn var att många varit inne och arbetat länge utan att få fast jobb, vilket väckt många frågor kring hur länge det kan vara så.

Vi valde att hävda kollektivavtalets skrivelse rörande detta och resultatet är att de som varit anställda med anställningsformen allmän visstid i 18 mån eller mer de senaste 3 åren får fast jobb 1/9. I dagsläget rör det sig om 18 personer men under hösten tillkommer fler.

Det är din chef som meddelar dig om du är berörd av detta. Är du medlem i IFMetall, och har frågor om din anställning, är du välkommen att kontakta oss. Övriga får vända sig till närmaste chef. (Frågor som rör avtalet svarar vi självklart på.) Vill du bli medlem, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontaktsida för frågor och hjälp

Back To Top