skip to Main Content
Medlemsmöten 2018-04-05

Medlemsmöten 2018-04-05

Medlemsmötena igår beslutade rakt krontal på lönetrapporna, det vill säga 576kr i löneökning. Vi har meddelat företaget och ökningen ska hinna komma tills aprillönen utbetalas. Därtill tillkom en extra avsättning till DP kassan med 360/kr per anställd. Livsarbetstidpremien justeras upp fr.o.m. 1 april till 4,44 %.

ToF:

Det har även presenterats en lösning för att skjuta över ToF timmarna till en pensionsinsättning istället för en utbetalning på lön, det kommer vara valfritt vilket alternativ man kan ta med början januari 2019. Men pensionsavsättningen som alternativ kan ej påbörjas förens man har fyllt 25år.

Förslag från IF Metall på orterna var att man skulle vilja kunna använda ToF för generationsväxling men där företaget ansåg att förslag ligger för långt ifrån andemeningen med ToF. Och även förslaget att man skulle kunna föra över de timmarna som vi får utbetalt till AT-tid som orterna var överens om att lägga fram i lönerevisionen, där ansåg företaget att det ej finns behov av mer ledig tid.

Övrigt:

Skiftgående arbetare som tillfälligt byter till dagtid och kanske hinner få ihop flex men som ej hinner använda upp sin flex innan man börjar på skift igen så kan man nu få den överblivna tiden växlad till AT-tid istället. Det är nånting som berörd chef får lägga som ett ärende till business service för att få genomfört.

IF Metall gemensamt på orterna tycker att avtalet med Aditro ska sägas upp, med tanke på hur Aditro har misskött sitt uppdrag sista tiden och inte har hanterat det på ett seriöst sätt. Då det har strulat med allt från övertid, regleringar av ToF, Fackföreningsavgifter, sjuklöner mm.  Så kolla era lönespecifikationer ordentligt så det stämmer!

Sedan så informerades det lite om vart vi står med D-lönearbetet som har varit vilande i 2 månader pga. resursbrist från företaget. Men vi fick med några medlemmar som kunde tänka sig att sitta med i en arbetsgrupp för revidera det som vi kommer fram till löpande i arbetsgruppen med företaget.  Vi kommer behöva fler som kan sitta med så vi får en bra spridning på yrkesgrupper från driftsidan. Ta gärna kontakt med era lokala gruppordförande om ni har några funderingar runt arbetet eller vill flagga för intresse att vara med i arbetsgruppen.

Sen var det information kring JBK’s  kärror där vi har beställt att man ska få bekräftelsemail efter stor efterfrågan från er medlemmar och det kommer bli ny hantering mot vakten. Mer information kommer närmare.

Sedan fick vi med oss en fråga från medlemsmötet angående natt tilläggen om det är nått vi arbetar med att höja? Där följer vi det centrala avtalet och ska frågan drivas så får vi driva den i avtalsrådet. Vi tar med oss frågan till nästa avtalsråd. Och skriv gärna motioner.

Back To Top