skip to Main Content

Gott nytt år!

Nu börjar 2017 närma sig sitt slut och det är dags att fira in 2018.

2017 har vi haft en del lokala utbildningar för våra förtroendevalda där vi har sett ett stort intresse till vidareutbildning och att vi ska satsa på lite mer verksamhetsnära utbildningar inför 2018 också. Det som är klart redan nu är att vi kommer köra en utbildning i psykosocial arbetsmiljö på SSAB för förtroendevalda vid 2st tillfällen under 2018. Det är då det är en utbildning vi fått mycket frågor om och att intresset har varit stort att fördjupa sig i det ämnet.

Det har varit ett år där vi fick ett nytt stål & metall avtal som leder fram till 2020. Vi har haft en del lokala frågor som en av dom har lett till att vi fick ett lokalt avtal till ToF:en om hur den ska användas vid t.ex. akut minus ToF och vid klämdagar. Just nu sitter vi i en arbetsgrupp ihop med företaget där vi tittar över D-lönerna och det arbetet kommer fortsätta efter årsskiftet. Skyddet har utvecklat en mall för skyddsombuden och deras roll ihop med chefens roll. För att öka förståelsen och samverkan i skyddsfrågor. Det här är ett axplock av årets arbeten.

Det kom igång en ny hemsida nu i slutet på december med nytt system för släpvagnsbokningen. Det var ett riktigt kul projekt som gett en mycket mer informativ hemsida som kommer fortsätta att utvecklas 2018. Förstår att det kan vara mycket frågor runt bokningssystemet men alla som var medlemmar i början av december har fått en användare utskickad till sin jobbmail ihop med ett tillfälligt lösenord. Upplever man problem så är det bara att höra av sig så kollar vi på det.

Nästa år är det val för Järnbruksklubbens styrelse som kommer hållas i slutet av februari. Information har gått ut om nomineringsmötet som kommer hållas 31 januari. Mer information ang. val finns på intranätet, Facebook och externa hemsidan.

Så med det här mycket korta nyhetsbrevet så vill vi bara önska våra medlemmar gott nytt år!

Med vänlig hälsning

Järnbruksklubben IF Metall

Back To Top