InloggningBoka släpvagn

Välkommen att boka JBKOX släpvagn!

>> Till bokningen

Veckobrev V42 PDF Skriv ut E-postadress
2014-10-17 09:59
Vi sitter i en arbetsgrupp för att försöka ta fram ett nytt lönesystem på driftsidan. Vi har för något år sedan tagit fram ett lönesystem på Underhåll som premierar tex vad man utför och kunskap. Tanken är med "nya" D-lönesystemet att det skall premieras när man tex är flexibel, innom sitt avsnitt, mellan avsnitt, eller som internlärare, för att nämna några kreterier. Vi har kommit en bit på vägen med detta, men det är långt kvar innan vi har något för ett medlemsmöte att ta ställning till.
Vi har förlängt de visstidare 11 + 20 som är inne på PV och PF till 31/1-2015.
Emil Carlsson
Ordförande If metall
 
Veckobrev V37 PDF Skriv ut E-postadress
2014-09-19 07:31

Vi har förhandlat med företaget ang bemanning för uppstart hytta 2.
Man ville från företagets sida hyra in 47 st från bemanningsföretaget Lernia på Stålverk och Hytta- Koksverk. Vi från fackligt håll framförde våra synpunkter och hur vi skulle vilja ha det för SSAB: bästa,
kontinuitet, ökad lönekostnad, upplärning, pensionsavgångar, behålla våra semesterersättare som redan var upplärda var några av våra argument som talade emot inhyrning.  Men SSAB har 3 stycken verktyg, Tof, Visstidsanställningar eller bemanningsföretag att spela med. I detta här specifika fallet ville SSAB ha bemanningsföretag på dessa befattningar. (Vi reserverade oss fackligt) Men vi lyckades att få 5 visstidare på befattningar för personer som skall köra lok, så slutsumman av inhyrda blir 42 st. Nu får vi göra det bästa vi kan för dessa inhyrda för att de skall känna sig välkomna. Vi centralt skall köra facklig introduktion för dessa personer som kommer in, och ni ute i produktion får försöka se till att de känner sig välkomna till SSAB och introducera dessa på bästa sätt.
Vi har också i förhandling med företaget kunnat bemanna upp luckor där vi har kört underbemannade. Utav vår företrädeslista har vi gemensamt kunna betat av ca 60 personer som har fått en tillsvidare anställning eller ett vikariat. MYCKET POSITIVT både för person men också för produktion.

Emil Carlsson
Ordförande If metall

 
Veckobrev V35 PDF Skriv ut E-postadress
2014-09-01 06:49
Vi har i veckan varit i Stockholm och förhandlat den nya organisationen, Special steel och Europe. I den Finska världen så har man inget MBL forum där fackföreningarna får vara med och säga sitt vid tillsättande av chefer, så det blev ett intressant möte med den Finska ledningen för Europe när vi framförde våra synpunkter. Vi får alla lära nytt och detta var ett sådant tillfälle. Annars så har vi på hemmaplan lyckats med företaget att minska ner vår företrädeslista. Ca 60 personer har fått en tillsvidareanställning eller ett vikariat, så här har vi lyckats fylla upp våra luckor som vi haft i produktion, POSITIVT.
 
Jubileumsgåvan PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Mikael Henriksson   
2014-06-25 07:22

För dig som ännu inte har hämtat ut din gåva så kan du hämta den efter överrenskommelse med någon av oss som jobbar på Cypressen.

 
Nytt i försäkringar från 1/7 2014 PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Mikael Henriksson   
2014-06-16 11:55

Vi har byggt ut vår hemförsäkring från den 1/7 2014 till Folksam Hemförsäkring Stor från Mellan.

Skillnaderna är

• Allrisk Extra - otursskydd för dina saker upp till 80 000  kr.
• Låsbyte – vid förlust av nyckel upp till 3 000 kr
• Kontanter – 3000 kr vid plötslig och oförutsedd händelse 
• Hemelektronik - Nyvärde i 4 år, utom på mobil, kamera och bärbar musikspelare
• Endast halva självrisken, 750 kr  (utom rättsskydd)
• Överfallsskyddet (personskada) gäller utan självrisk
• Resklar

Mvh Järnbruksklubben. Frågor besvaras av Louise Gryme och Mikael Henriksson.

Mer om försäkringar hittar du här http://www.jbkox.se/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=7

 
1 maj PDF Skriv ut E-postadress
2014-04-30 12:04

Hej alla IF Metallare

1 maj är en dag då vi alla IF Metallare kan visa vad vi tycker om den politik som förs. Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i Europa är arbetslösa.

Vi ser att klyftor mellan människor och länder ökar, att framtidstron krackelerar och att hopplösheten breder ut sig. Det är förödande att människor på vår kontinent börjar sitt vuxenliv i arbetslöshet.  En hög arbetslöshet, i både Sverige och i Europa, drabbar även dem som har ett arbete. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras. Använd din röst i Europaparlamentsvalet för att påverka – och för att markera att fler jobb i Europa med rättvisa arbetsvillkor måste prioriteras. Vi vill se ordning och reda på hela arbetsmarknaden, i Sverige ska svenska kollektivavtal gälla för alla som arbetar här.

Ni har väl knappast missat att vi har en löntagarfientlig politik i Sverige. En politik som gång på gång har försämrat för löntagarna och våra fackliga organisationer.

Man har sänkt a-kassan till samma nivåer som försörjningsstödet – trots att det är en oerhört smart omställningsförsäkring vi har byggt upp. Men när endast 7 procent av de försäkrade får 80 procent i ersättning om de drabbas av arbetslöshet – då ökar trycket på att ta ett jobb för lägre lön än det vi har kommit överens om i våra kollektivavtal.

Man har försämrat anställningstryggheten och allt fler har otrygga visstidsanställningar. Man har försämrat sjukförsäkringen så att svårt sjuka människor utförsäkras på grund av tidsgränser – inte för att de blivit friska. Gång på gång har man fört en politik som minskar friheten för individen.

Man tar inte vår arbetsmiljö på allvar.

Vi hade världens främsta arbetslivsforskning, välutbildade skyddsombud och Arbetsmiljöverket hade goda resurser att jobba med det förebyggande arbetet. Men man valde att lägga ner Arbetslivsinstitutet samt att man skar ner på statliga medel till skyddsombudutbildningarna och skar ner på Arbetsmiljöverket.  Nu ser vi resultatet. Belastningsskadorna ökar dramatiskt. IF Metalls undersökning om medlemmarnas arbetsmiljö visar att hela 65 procent upplever att de fått någon form av besvär på grund av sitt arbete. En tredjedel har drabbats av belastningssjukdomar och hårdast drabbade är kvinnorna.  Det här duger inte! Ingen skall behöva dö på jobbet, vilket 2 entreprenörer har gjort på SSAB i Luleå. Företagen måste ta sitt ansvar – men också våra politiker måste ta detta på största allvar. Stoppa neddragningskarusellen och prioritera vår hälsa!

IF Metalls budskap handlar om att stärka industrin. För jobb, för solidaritet och för vår gemensamma och viktiga välfärd. Vi vet alla vad industrin betyder för Sverige och vår ekonomi. Industrin och framförallt exportindustrin spelar en avgörande roll för Sverige, för vår välfärd och för jobben i Sverige.

 

Var och en av oss, har chansen att påverka och förändra Sverige och EU till en bättre och rättvisare riktning. Där vi utjämnar skillnader. Där alla har rätt till utbildning och nya möjligheter. Ett samhälle där alla människors lika värde gäller, där människor och arbetskamrater inte ställs mot varandra. Där rasism bekämpas.

Om sju dagar börjar förtidsröstningen till Europaparlamentet. Rösta för rättvisa villkor och fler jobb. Och mina vänner. Glöm inte bort att det kommer ett val den 14 september.

Emil Carlsson

Ordförande If metall

 

 
Avbrutet Tof PDF Skriv ut E-postadress
2014-04-15 07:42

Trygghet Och Flexibilitet

 Efter möte mellan chefer, HR och fackföreningar, har vi idag tagit ett gemensamt beslut att backa gällande utnyttjandet av ToF för PVR och PEP i behovet 21/4 – 31/8. Vi kom fram till att det skulle få otroligt stora konsekvenser för främst våra medarbetare/medlemmar och med stor sannolikhet skulle skapa mycket problem för hela verksamheten. Däremot står vi fast vid tidigare beslut gällande PFL, där behovet är något mindre och beslutet inte bedöms få några stora negativa konsekvenser. Vi beslutade att för PEP utöka beställningen till Lernia med ytterligare 5 operatörer, dvs 15 totalt, och för PVR utnyttja de visstidare (behov 5) som har kompetens från valsningslinjen och har företrädesrätt, skulle det vara så att det inte finns 5 som uppfyller de kriterierna, så kommer även det behovet att beställas från Lernia.Trots ovanstående så är vi fortfarande, både fack och företag, eniga om att ToF med största sannolikhet är ett bra verktyg för andra situationer och/eller andra skiftformer. Arbetet med att öka utnyttjandet både vid upp- och nedgång kommer att fortsätta via vår arbetsgrupp som efter dagens möte utökats med chefer både på avsnitts- och avdelningsnivå.

För IF Metall

Emil Carlsson

 
Veckobrev V14 PDF Skriv ut E-postadress
2014-04-04 08:19

Varierad arbetstid för IF Metall

SSAB tillämpar varierad arbetstid på tre avdelningar för IF Metalls medlemmar. Det är på Råplåt, Leverans och i Hall 11 gasskärning och plasma. Syftet är att man ska kunna anpassa arbetstiden till variationer i efterfrågan.

2013 infördes i det centrala avtalet regler om speciella tidbanker som möjliggör varierad arbetstid med oförändrad lön. ToF = trygghet och flexibilitet, Syftet är att man ska kunna anpassa arbetstiden till variationer i efterfrågan. Vilket tryggar våra anställningar på företaget.

För varje anställd arbetare avsätts årligen 68 timmar till avsättningskontot (de anställda har bidragit med hälften av timmarna via löneavstående och företaget med den andra hälften). Idag har de flesta 136 timmar i sitt avsättningskonto, 68 timmar avsattes 2013 och 68 timmar 2014. Timmarna finns redovisade på löne-specifikationen och i Time Key

Vid minskat behov av arbete får arbetsgivaren lägga ut timmar från avsättningskontot som ledig tid Vid ledighet, ”Minustid ToF”, får man bibehållen lön inklusive eventuella ob-tillägg.

Vid ökat behov av arbete får arbetsgivaren öka den ordinarie arbetstiden. Vid ökning av arbetstid, ”Plustid ToF”, uppräknas varje arbetad timme med faktor 2. Man får in tiden på tidbanken men eventuella ob-tillägg betalas ut på lön.

Detta förfarande ska alltid först förhandlas med If Metallklubben för att kunna genomföras. Medarbetaren kan alltså inte själv förfoga över denna tidbank.

Detta med ToF är något som IF Metall har krävt att företaget skall prova ”innan” man tar in bemanningsföretag på företaget.  

En utverdering av denna provperiod kommer att genomföras både av facket och företaget.

Emil Carlsson

Ordförande If metall

 
Lönerevision 2014 PDF Skriv ut E-postadress
2014-03-31 15:05

Medlemsmötet den 31/3 2014 sa med enhällig stämma JA till förslaget. Detta innebär att ca 440 kr läggs på i alla lönestegen. Dagtidare får också möjlighet att ta en heldag som flex eller två halvdagsflex. Man får också rätten att om så arbetet tillåter ta lunchflex mellan kl 11.00 - 13.30. Detta gäller från 1/4 - 2014. Angående outsorcing , så kommer vi att få mer info de kommande veckorna. Så jag återkommer i frågan

Emil Carlsson

Ordförande If metall

 
Jubileumsgåvan PDF Skriv ut E-postadress
Skrivet av Mikael Henriksson   
2014-03-07 09:46
Nya tider för utdelning av Jubileumsgåvor 2 och 9/6 mellan 12.30 och 16.30. detta gäller även för klockorna som har kommit.
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 10 av 14