skip to Main Content

Information från Avd22

På grund av helgdagar och personalutbildning kommer ingen utbetalning av Sjuk- och Tandfondskvitton att ske under vecka 20 (14-18 maj).

Nästa ordinarie utbetalningstillfälle blir tisdag den 22 maj.

Back To Top