skip to Main Content

Årsmöte 27 februari

Styrelsen ser ut som följande efter årsmötets beslut:

Ordförande: Mikael Henriksson

Ledamöter 2 år: Susanne Carlsson, Fredrik Seilborn, Conny Lindgren.

Ledamöter som har 1år kvar: Stefan Lindahl, Nina Wikström-Tiala.

Suppleanter 1 år: Jens Karlsson, Peter Holmér, Victoria Boström, Sebastian Avander, José Merino.

Styrelseelev: Rickard Hedström

Kassör fyllnadsval 1år: Conny Göransson

Revisor 2år: Jörgen Norberg

Revisor 1år kvar: Roger Carlsson

Revisorersättare: Kenneth Karlsson

 

 

Avtackning för följande personer som suttit i styrelsen senaste mandatperioden: Marie Haglund, Linda Forså, Erik Rosén, Tommy Heltborg, Beatrice Westerlund.

 

På övrigt informerades om att en lösning för växling av ToF överskott ska kunna göras mot extra pensions betalning om man vill från nästa år.

Ett misstänkt fel vid inbetalning av vår avtalspension LP har upptäckts. Det utreds nu om inbetalningen inte skett enligt nivån i kollektivavtalet. Vid ev. fel kommer korrigering att ske retroaktivt.

Löneförhandlingar om lokal fördelning av potten kommer att ske så att utbetalning sker i april.

 

Årsmötet avslutades med middag på mässen.

Back To Top