skip to Main Content

Årsmöte Järnbruksklubben

Härmed inbjuds du som är medlem i Järnbruksklubben IF Metall in till årsmöte. Datum: 27:e februari Tid:16:15 Plats: Mässen   På dagordningen: Sedvanliga val Övriga frågor   Det kommer att serveras mat så vill du äta måste du anmäla dig.…

Read More

 Utbildning riskanalys

Utbildningen riktar sig till dig som är skyddsombud. Datum: 24:e maj Plats: Hörsalen (ovanför läkeriet) Tid: 08.30-16.00. Kaffe och macka kommer finnas från kl08. Kursledare: Morgan Nordström från Volvo i Eskilstuna Anmälan: fredrik.seilborn@ssab.com Sista anmälningsdag 11 maj. Välkomna!

Read More

Utbildning Psykosocial arbetsmiljö

Det handlar om frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Att arbeta med de psykosociala frågorna kan upplevas som en utmaning. Många gånger kan det vara känsliga frågor som ska lösas. De psykosociala frågorna är inte heller alltid lätta…

Read More
Back To Top