skip to Main Content

Vi utvecklar människor och industri

IF Metall ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet. IF Metall ska genom denna gemenskap stärka arbetarnas makt i förhållande till kapitalets makt.

IF Metall och Järnbruksklubben är en medlemstyrd organisation som bygger sin verksamhet på medlemmarnas delaktighet, behov och önskemål.

Järnbruksklubben är en demokratisk organisation som värnar om ett demokratiskt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde.

De värderingar som vägleder Järnbruksklubbens verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet.

Välj medlemsservice, läs nyheter eller sök information med vår snabbmeny:

Aktuellt
Släpkärror
Försäkringar
Kontakta

Det händer på Järnbruksklubben

Nyhetsbloggen

Den 19/2 – 2019  åker vi till Romme Alpin.

Den 19/2 – 2019  åker vi till Romme Alpin.   Pris 350:- Per person, i…

Läs mer

Veckobrev v48

Det börjar närma sig juletid och vi har beslutat att vi kommer att ha julklappsutdelning…

Läs mer

Julresa till gamla stan

1 december 08:00 från Oxelösund, 08:15 Nyköping----à Kungliga Operan/strömgatan Retur kl 16:00 Pris 50kr per…

Läs mer

OSA utbildning 15-16 oktober

Den 15-16 oktober så hade vi våran 2:a OSA utbildning lokalt här på SSAB. Där…

Läs mer
Tryck här för att komma till alla blogginlägg
Aktuellt på Facebook

Med oss står du aldrig ensam.

 Idén med vår förening är att vi ska förbättra våra villkor på arbetsplatsen och i samhället.

IF Metalls medlemstidning

Information Avd22 Sörmland

IF Metall avdelning 22 expedition

Avdelning 22 bemannar sin expedition på Cypressen
måndag kl 08:00-12:00, kl 13:00-16:00 och onsdag kl 12:00-16:00.

Kvitton kan lämnas måndag-fredag mellan 07-16 i brevlådan som är i anslutning till avdelningens expedition.

Tänk på:

  • Kvitto ska alltid innehålla namn och/eller personnummer.
  • Behandla dina kvitton väl, de är en värdehandling. Oläsliga kvitton ersätts inte.
  • Lämna inte in kvitto/kvitton som understiger 100 kr, spara hellre ihop flera kvitton
  • Håll koll på högkostnadsskyddet för läkarbesök nu när högkostnadskorten försvinner
Sjukfonden

Exempel på kostnader som ersätts av Sjukfonden:

1. Utlägg för all receptbelagd medicin
2. Besök inom Primärvården (besök som ingår i högkostnadsskydd)
3. Förebyggande hälsovård, t.ex. Vaccineringar och Mammografi
mm. Resevaccin är skattepliktigt från 1/1 2018
4. Utlägg för medicinska hjälpmedel hos godkända aktörer. Även
glasögon räknas delvis som hjälpmedel från 1/1 2018.
5. Besök utanför Primärvården, hos legitimerad Naprapat,
Kiropraktor, Sjukgymnast, Fysioterapeut, Akupunktör, Privatläkare
eller Fotvårdsterapeut, Skattefria sjukresor enligt regelverket.

Tandfonden

Ersättning

Ersättning utgår med 60 % av Dina faktiska kostnader upp till ett kostnadstak på 6 000 kr för utförd tandvård under ett kalenderår (1/1 – 31/12).

Exempel på tandvård är besök hos tandläkare, tandhygienist, undersökning m.m.

Kvitton

Kvitton skickas/lämnas till: IF Metall Sörmland, Tingshusplatsen 2 eller lämnas vid avdelningens expedition på Järnbruksklubben.

Kvitton ska ALLTID innehålla: namn, personnummer, vilken behandling som utförts, besöksdatum och kostnad för besöket. Kvitton utan dessa uppgifter sänds tillbaka till medlem för komplettering.

Avtal med Tandläkare

Har Du avtal med Din tandläkare ersätter fonden Dina kostnader för avtalet samt för den behandling som ej ingår i avtalet. Ersättning utgår med 60 % av Dina faktiska kostnader upp till ett kostnadstak på 6 000 kr för utförd tandvård. Som mest kan Du få ersättning med 3 600 kronor under ett kalenderår. Har Du avtal som betalas månadsvis ska kopia på avtalet lämnas in till avdelningen. Som kvitto lämnar man in kontoutdrag som visar avtalets autogiroavdrag. Avtal som betalas direkt för ett helt år får man ersättning för mot inlämnad faktura.

Utbetalning av ersättning

Utbetalning sker varje vecka.

Rösta på någon som vet

Därför är det viktigt med politik

IF Metalls facklig-politiska arbete utgår ifrån grundläggande värderingar om alla människors lika värde, trygghet, rättvisa och solidaritet.

Vissa saker är svåra att lösa genom förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel sjukvård och barnomsorg.

Därför anser vi att det är vår plikt att driva medlemmarnas åsikter även politiskt för att vara med och påverka samhället.

Om vi inte deltar kommer det alltid vara någon annan som gör det och frågan är om vi vill lämna över makten till andra?

Arbetsgivarna påverkar politiskt och skulle inte komma på tanken att sluta vara drivande eller försöka påverka.

Back To Top